اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی
امروز: چهارشنبه, ۲۷ تیر , ۱۳۹۷

اخبار

جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان چاراویماق

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال آذربایجانشرقی ، جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی چاراویماق در محل فرمانداری شهرستان بریاست آقای تقویمی فرماندار چاراویماق برگزار گردید فرماندار شهرستان چاراویماق به استفاده از تجهیزات بروز و […]