اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی
امروز: دوشنبه, ۷ اسفند , ۱۳۹۶

اخبار

اخد درخواست کارت هوشمند ملی از مفاخیر آذربایجان توسط سیستم سیار

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال آذربایجان شرقی روز دوشنبه با استقرار سیستم سیار کارت هوشمند ملی توسط اداره کل ثبت احوال استان در منازل دو استاد برجسته شعر و ادب ، استاد کریمی مراغه […]