اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی
امروز: جمعه, ۳۰ تیر , ۱۳۹۶

اخبار

شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان ورزقان

آقای جودی مدیر کل ثبت احوال آذربایجان شرقی در شورای هماهنگی شهرستان ورزقان شرکت کرده و در این جلسه با اشاره به تاریخچه سازمان ثبت احوال کشور از بدو تاسیس تاکنون و وضعیت نامطلوب و […]