اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی
امروز: یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷

اخبار

جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی بخش صوفیان

روز ۲۴/۸/۱۳۹۷ جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی در محل بخشداری صوفیان با حضور جودی مدیر کل ثبت احوال آذربایجان شرقی و بخشدار صوفیان و رئیس ثبت احوال صوفیان و دیگر اعضاء ساعت ۸:۰۰ صبح تشکیل […]