اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی
امروز: شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶

اخبار

جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی ثبت احوال ایلخچی

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال ، جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی بخش ایلخچی مورخه ۲۱/۰۸/۱۳۹۶ با حضور اعضای محترم شورا و مدیر کل ثبت احوال استان تشکیل گردید . در ابتدای جلسه مهندس حسامی […]