اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » تعرفه خدمات
امروز: شنبه, ۴ فروردین , ۱۳۹۷

تعرفه خدمات

ردیف عنوان تعرفه ۱۳۹۶ (به ریال )
۱ صدور شناسنامه اولیه ۱۰۰٫۰۰۰
۲ ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی ( تا یک ماه) ۱۵۰٫۰۰۰
۳ ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (یک تا سه ماه) ۲۰۰٫۰۰۰
۴ ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی ( سه تا شش ماه) ۳۰۰٫۰۰۰
۵ ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی ( شش ماه و بعدآن) ۶۰۰٫۰۰۰
۶ تنظیم سند هویتی ناشی ازاحکام دادگاه به جهت ابطال سند ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۷ تعویض شناسنامه ۲۵۰٫۰۰۰
۸ تعویض وصدور شناسنامه در مهلت مقرر قانونی(تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۶ ق ث.ا) ۱۵۰٫۰۰۰
۹ صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور ۵۰۰٫۰۰۰
۱۰ صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان ( نوبت اول) ۳۰۰٫۰۰۰
۱۱ صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان ( نوبت دوم) ۵۰۰٫۰۰۰
۱۲ صدورشناسنامه مجدد ناشی از فقدان ( نوبت سوم و بعد از آن) ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۳ صدورشناسنامه برای مشمولین بند های ۴ و۵ و۶ ماده ۹۷۶ و ۹۷۹ ق.م وهمچنین فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ۷۰۰٫۰۰۰
۱۴ صدورشناسنامه ناشی از احکام ابطال و صدور توسط دادگاه ۳۰۰٫۰۰۰
۱۵ ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی در مهلت قانونی ۲۰۰٫۰۰۰
۱۶ ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی در خارج از مهلت قانونی ۳۰۰٫۰۰۰
۱۷ تغییر نام توسط هیأت حل اختلاف ۱۵۰٫۰۰۰
۱۸ تغییر نام با موافقت سازمان و یا دادگاه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۹ تغییر نام خانوادگی(نوبت اول) ۷۰۰٫۰۰۰
۲۰ تغییر نام و نام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۱ تغییرنام خانوادگی تبصره ذیل ماده ۴۱( فرزندان زیر ۱۸ سال) ۱۰۰٫۰۰۰
۲۲ حل اختلاف اسناد هویتی ۱۰۰٫۰۰۰
۲۳ در خواست اصلاح سن از کمیسیون تشخیص سن ۵۰۰٫۰۰۰
۲۴ ثبت اقرار نامه زوجیت ۲۰۰٫۰۰۰
۲۵ صدورگواهی (گواهی مشخصات ، وفات و تأییدیه شماره ملی و گواهی تجرد…) ۱۰۰٫۰۰۰
۲۶ صدورکارت شناسائی ملی اولیه ۱۰۰٫۰۰۰
۲۷ صدورکارت شناسائی ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول) ۳۰۰٫۰۰۰
۲۸ صدورکارت شناسائی ملی مجدد ناشی از فقدان ( نوبت دوم) ۵۰۰٫۰۰۰
۲۹ صدورکارت شناسائی ملی مجدد ناشی از فقدان ( نوبت سوم و بعد از آن) ۸۰۰٫۰۰۰
۳۰ تعویض کارت شناسائی ملی ( مستعمل – تغییر نشانی – اجرای رأی دادگاه یا هیات حل اختلاف , …) ۱۰۰٫۰۰۰
۳۱ اعلامیه ازدواج واصله از دفاتر رسمی ازدواج ۵۰٫۰۰۰
۳۲ اعلامیه طلاق واصله از دفاتر رسمی طلاق ۱۵۰٫۰۰۰
۳۳ اعلام الکترونیکی مشخصات هویتی به صورت مکانیزه به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و بانکها ۱٫۰۰۰
۳۴ تأیید الکترونیکی هر قطعه عکس برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و بانکها ۵٫۰۰۰
۳۵ پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی با مراجعه حضوری متقاضی (باستثناء بهزیستی ، بنیاد شهید و کمیته امداد) ۱۰۰٫۰۰۰
۳۶ صدور گواهی ارائه خدمات ثبت احوال در دفاتر پیشخوان به مدیر فنی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۷ صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال دردفاتر پیشخوان به مسئول دفتر ۲/۰۰۰/۰۰۰
۳۸ تأیید عکس متقاضیان دریافت خدمات هویتی در کلیه واحدهای اجرایی ثبت احوال ۵۰٫۰۰۰
ردیف عنوان تعرفه ۱۳۹۶(به ریال)
۱ ثبت نام کارت هوشمند ملی (اولین بار) ۲۰۰٫۰۰۰
۲ صدور کارت هوشمند ملی ناشی از فقدان (نوبت اول) ۴۰۰/۰۰۰
۳ صدور کارت هوشمند ملی ناشی از فقدان (نوبت دوم) ۶۰۰٫۰۰۰
۴ صدور کارت هوشمند ملی ناشی از فقدان (نوبت سوم و پس از آن) ۷۰۰٫۰۰۰
۵ تعویض کارت هوشمند ملی(ناشی از تغییر مشخصات سجلی یا خرابی و …) ۲۰۰٫۰۰۰
۱۳۹۶/۱۰/۱۱