اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » خدمات شناسنامه ای
امروز: پنج شنبه, ۲ خرداد , ۱۳۹۸

خدمات شناسنامه ای

شناسنامه خدمات واگذار شده به دفاترپیش خوان

تعویض شناسنامه ۱۰۰۳۱۰۹۱۱۰۰ — صدور شناسنامه(تعویض و المثنی) تغییر مشخصات هویتی ۱۰۰۳۱۰۹۲۱۰۲ — تغییر نام ۱۰۰۳۱۰۹۲۱۰۱ — تغییر نام خانوادگی ۱۰۰۳۱۰۹۲۱۰۰ — درخواست اصلاح سن کارت هوشمند ملی ۱۰۰۳۱۰۹۳۰۰۰ —صدور کارت هوشمند ملی


آبان ۲۹ام, ۱۳۹۶


فقدان شناسنامه

اطلاع از وضعیت شناسنامه مفقود شده هر یک از اشخاص زیر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال سراسر کشور نسبت به تنظیم درخواست صدور شناسنامه المثنی (فرم شماره ۲) به لحاظ فقدان یا […]


تیر ۱۹ام, ۱۳۹۷


صدور گواهی تجرد

گواهی تجرد تاییدیه ای است که بر مبنای اطلاعات مندرج در سند سجلی شخص صرفاً برای صاحب سند و براساس درخواست وی صادر می شود . اشخاصی که می توانند جهت اخذ گواهی تجرد مراجعه […]


تیر ۱۹ام, ۱۳۹۷


ثبت ولادت ایرانیان خارج از کشور

برابر بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی : اطفالی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا خارجه متولد شده باشند ایرانی محسوب میشوند. برابر ماده ۱۲ قانون ثبت احوال : ولادت […]


تیر ۱۹ام, ۱۳۹۷


ثبت وفات و صدور گواهی فوت

ماده ۲۲ قانون ثیت احوال کشور وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی باید به یکی از ادارات ثبت احوال سراسر کشور اعلام شود و نیز وفات ایرانیان در خارج از کشور به ماموران […]


تیر ۱۹ام, ۱۳۹۷


ثبت وفات ایرانیان خارج از کشور

برابر ماده ۲۲ قانون ثبت احوال: وفات ایرانیان مقیم خارج از کشور باید به ماموران کنسولی محل اقامت یا به نزدیکترین ماموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال اعلام شود. هر یک از اشخاص […]


تیر ۱۹ام, ۱۳۹۷


ثبت مشخصات منسوبین در شناسنامه

ثبت مشخصات فرزندان در شناسنامه های والدین در صورتی که مشخصات والدین در شناسنامه های فرزندان کامل درج شده باشد لیکن بنا به دلائلی از جمله تعویض شناسنامه هر یک از والدین اسامی فرزندان یایکی […]


تیر ۱۹ام, ۱۳۹۷


ثبت ازدواج بموجب اقرارنامه

برابر ماده ۳۲ قانون ثبت احوال ازدواجهائیکه در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد . ارائه اقرار نامه رسمی مبنی […]


تیر ۱۹ام, ۱۳۹۷


تغییر نامهای نامناسب

برابر ماده ۲۰ قانون ثبت احوال کشور : – انتخاب نام با اعلام کننده است ، برای نام گذاری یک نام ساده یا مرکب ( حسین ، محمد مهدی ، و مانند آن ) که […]


تیر ۱۹ام, ۱۳۹۷


تعویض شناسنامه

چگونگی تعویض شناسنامه در قبال ارایه شناسنامه تعویض شناسنامه در هر یک از حالات زیر صورت می گیرد: ۱- تعویض شناسنامه های نمونه قدیم دراجرای قانون ثبت احوال الف) با ارائه شناسنامه نمونه قدیم ب) […]


اسفند ۵ام, ۱۳۹۵