اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
امروز: پنج شنبه, ۲۶ مرداد , ۱۳۹۶

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

تقویم آموزشی ۱۳۹۵

عناوین محورهای اولویت های پژوهشی سال ۱۳۹۵ -استانی

عناوین اولویت های پژوهشی ملی سال ۱۳۹۵

راهنمای تهیه مقالات علمی

راهنمای تهیه پوستر

۱۳۹۵/۱۲/۰۷