اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » جلسه شورای هماهنگی پوشش ثبت وقایع حیاتی شهرستان بستان آباد
امروز: دوشنبه, ۲۸ آبان , ۱۳۹۷

اخبار

جلسه شورای هماهنگی پوشش ثبت وقایع حیاتی شهرستان بستان آباد
به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان ، اولین جلسه¬ی شورای هماهنگی پوشش ثبت وقایع حیاتی شهرستان بستان آباد روز یکشنبه مورخ ۱۲/۰۶/۹۶ در محل اجتماعات فرمانداری به ریاست جناب آقای بدر شکوهی فرماندار محترم شهرستان بستان آباد و با حضورجناب آقای جودی مدیرکل محترم ثبت احوال استان برگزار گردید.
شورای هماهنگی بستان آباد

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان ، اولین جلسه¬ی شورای هماهنگی پوشش ثبت وقایع حیاتی شهرستان بستان آباد روز یکشنبه مورخ ۱۲/۰۶/۹۶ در محل اجتماعات فرمانداری به ریاست جناب آقای بدر شکوهی فرماندار محترم شهرستان بستان آباد و با حضورجناب آقای جودی مدیرکل محترم ثبت احوال استان برگزار گردید.
* جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط آقای ملکی بخشدار محترم تیکمه داش آغاز گردید.
* عرض خیرمقدم توسط فرماندارمحترم ورییس جلسه به اعضا و مدیرکل ثبت احوال استان و سخنرای ایشان در خصوص:
اهمیت ویژه آمار و ثبت آمار جمعیتی و کاربرد آن در تمام سطوح جامعه
ضرورت ثبت دقیق و بموقع وقایع حیاتی که لازمه پیش بینی و کنترل روند رشد جمعیت است
جلوگیری از تبعات سوء عدم ثبت به موقع وقایع حیاتی یا ثبت وقایع غیر واقعی
* در ادامه ارائه گزارش توسط آقای مهران بهنام راد دبیرجلسه ورئیس اداره ثبت احوال شهرستان بستان آباد:
– عرض خیرمقدم به اعضاء محترم جلسه ومدیرکل محترم ثبت احوال استان و قدردانی ازفرماندارمحترم شهرستان بخاطردستور تشکیل جلسه درمحل فرمانداری
– ارائه ی آمار مقایسه ای وقایع حیاتی ثبت شده (ولادت – وفات – ازدواج – طلاق ) در ۵ ماهه سالهای ۹۵ و ۹۶
سال *** ولادت*** وفات*** ازدواج****طلاق
۹۶***** ۸۹۷**** ۲۲۹****۳۴۰****۸۶
۹۵***** ۹۳۸****۲۳۲ ****۴۱۰**** ۱۰۳
– ارائه ی توضیح ازروند صدورکارت هوشمندملی و ارائه آمار از تعداد کارتهای تحویل شده به مردم اززمان شروع۲۵/۱/۹۳ تا پایان مرداد ۱۳۹۶ وارائه آمارمربوط به ۵ ماه سال جاری به شرح جدول ذیل :
تعدادکل ثبت نام کنندگان از ابتدا طرح *** تعدادمراجعین *** تعدادکارت صادره ازسازمان *** تعدادکارت تحویلی به مردم
۶۶۶۵ ******************************۶۲۶۰ *********** ۱۵۸۰۹ ***************** *** ۲۳۳۲۹
-تقدیروتشکراززحمات کارشناسان علی الخصوص ریاست مرکز بهداشت شهرستان بدلیل داشتن تعاملات سطح بالا با اداره وتقدیر وتشکراز مسئول صدورگواهی ولادت بیمارستان استاد شهریار و بهورزان گرامی روستاها که وقایع ولادت ووفات رابموقع ودرمهلت های قانونی ۱۵ و۱۰روزه به ثبت احوال اعلام می نمایند.
– تقدیروتشکراز تمامی مراجع قانونی که دراعلام وارسال گواهی های فوت درمهلت قانونی ۱۰ روز همکاری صمیمانه با ثبت احوال دارند.
*جناب آقای جودی مدیرکل ثبت احوال آذربایجانشرقی:
عرض خیرمقدم به مسئولین شهرستان وتشکرازفرماندار محترم که دستورتشکیل جلسه راداده اند
– اهمیت گواهی های ولادت صادره توسط بیمارستان ها که توسط وزارت بهداشت ودرمان وسازمان ثبت احوال کشورتهیه گردیده که درآن نوع جنسیت وتاریخ وساعت ودقیقه تولد نوزاد ومشخصات والدین بطوردقیق ثبت می شود.
تاکید و تشویق مدیر کل ثبت احوال استان بر ازدواج های زیر ۱۵ سال و ترویج سنت نبوی.
– بررسی دلایل مغایرت آماری فوتهای ثبت شده بین مرکز بهداشت وثبت احوال . که یکی ازدلایل مغایرت میتواند این باشدکه دربحث ثبت ولادت یارانه عامل انگیزه مراجعه مردم ظرف ۱۵ روز به ثبت احوال است ولی درهنگام فوت ،بستگان متوفیان انگیزه لازم راجهت مراجعه به ثبت احوال برای ثبت فوت ندارند تاشاید چند صباحی هم ازدریافت یارانه بهره مندشوند.
– درصورتیکه دفن افرادفوت شده درشهرهاوروستاها باگواهی پزشکی باشدکه در۳نسخه تنظیم میشودازبروزخیلی مسایل حقوقی که اکنون دادگاهها هم باآن مواجه هستنددرحدچشمگیری کاسته خواهدشد.
– توضیحاتی درخصوص توافقنامه بین اداره کل پست وثبت احوال استان درموردهمکاری وصدورکارت هوشمندملی توسط ادارات پست وضمنا درصورت صدورمجوزازطریق استانداری یک ایستگاه کاری صدورکارت هوشمند ملی نیزدردفترپیشخوان دولت که تعیین ومعرفی گردیده بزودی درشهرستان راه اندازی خواهدشد.
ارتقاء ظرفیت روزانه کارت هوشمند ملی به تعداد ۵۰۱۷ فقره.
*جناب آقای شکوهی فرماندارمحترم شهرستان بستان آباد
– قدردانی از زحمات کارکنان ثبت احوال واینکه تاکنون نارضایتی و شکایتی ازطرف مردم واصل نشده است.
– قدردانی ازمدیرکل محترم ثبت احوال استان بخاطرارائه ی گزارش جامع .

تصاویر مرتبط

۱۳۹۶/۰۶/۲۰