اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان چاراویماق
امروز: پنج شنبه, ۲ خرداد , ۱۳۹۸

اخبار

جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان چاراویماق
به گزارش روابط عمومی ثبت احوال آذربایجانشرقی ، جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی چاراویماق در محل فرمانداری شهرستان بریاست آقای تقویمی فرماندار چاراویماق برگزار گردید .
شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان چاراویماق

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال آذربایجانشرقی ، جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی چاراویماق در محل فرمانداری شهرستان بریاست آقای تقویمی فرماندار چاراویماق برگزار گردید
فرماندار شهرستان چاراویماق به استفاده از تجهیزات بروز و پیشرفته در ثبت احوال تاکید و از آمارهای بروز و آنلاین ثبت احوال ابراز خرسندی و اساس آمار به موقع را پایه گذار تصمیم گیری های دقیق و مطمئن هر کشور دانستند.
رئیس اداره ثبت احوال آقای علی محمد حسینی به مقایسه آمارهای سه ماهه اول سال ۹۷ با مدت مشابه سال قبل پرداختند که در این میان ولادت و وفات و طلاق و کارت هوشمند ملی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش و ازدواج تغییری نداشتند.
در ادامه مدیرکل ثبت احوال آذربایجانشرقی جناب آقای جودی ، بر مسئله آمار و اطلاعات جمعیتی که کلید اصلی توسعه هرکشور است اشاره نمودند و نیز کارت هوشمند ملی را کلید توسعه یافتگی کشورهای پیشرفته دانستند

تصاویر مرتبط