اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان ورزقان
امروز: پنج شنبه, ۲ خرداد , ۱۳۹۸

اخبار

شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان ورزقان
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی ، جلسه ی شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان ورزقان روز یکشنبه مورخ14/05/1397 باحضور اعضا ، مدعوین و به ریاست آقای یحیوی فرماندار محترم شهرستان ورزقان در محل فرمانداری باتلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید برگزار گردید.
شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان ورزقان

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی ، جلسه ی شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان ورزقان روز یکشنبه مورخ۱۴/۰۵/۱۳۹۷ باحضور اعضا ، مدعوین و به ریاست آقای یحیوی فرماندار محترم شهرستان ورزقان در محل فرمانداری باتلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید برگزار گردید.در ابتدای جلسه آقای یحیوی و رییس شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان ضمن عرض خیر مقدم به حضار و قدرانی از حضور آنان در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان ورزقان با بیان این که آمار زیر بنای توسعه ی یک کشور بوده و مبنای برنامه ریزی و تصمیم گیری های سازمان ها و نهادها آمارهای علمی می باشد آمارهای صحیح،اصولی و متقن می تواند نقش بسزائی در آن داشته باشد.ثبت به موقع وقایع حیاتی چهارگانه ولادت،وفات،ازدواج و طلاق با مشارکت مردم،مراکزبهداشت،دهیاریهاوشوراهای اسلامی وسایرعوامل دخیل می تواندنقش موثری در استخراجآمارهای دقیق و برنامه ریزی برای توسعه باشد.
آقای جودی مدیرکل محترم ثبت احوال استان با اشاره به تاریخچه پر فرازونشیب ثبت احوال ازبدوتاسیس تاکنون و شکل گیری ثبت احوال نوین افزودند در گذشته ثبت احوال به معنای امروزی نبودوبا عنوان اداره ی شناسنامه مطرح بودودیوارثبت احوال دیوارمحکم و غیرقابل نفوذی نبود وبه تبع آن تعدادزیادی شناسنامه هایی که هویت آنها معلوم و مشخص نبود بوجود آمد ولی با شکل گیری ثبت احوال نوین و ایجادپایگاه اطلاعات جمعیتی کشور ثبت احوال معنای واقعی خود را به دست آورده است. ایشان در ادامه ی سخنان خودافزودندثبت دقیق آمار موالید و مرگ و میر با ثبت علل دقیق و ساماندهی آنها برنامه ریزی برای توسعه ی کشور را تسهیل می کند همچنین بررسی علل طلاق که به عنوان آسیب اجتماعی ازآن یادمی شودوتبعات منفی بسیاری داردنقش موثری درپیشگیرآن داردوقتی می بینیم آمار طلاق در افراد مرفه جامعه زیادتر از طبقات محروم است مشخص می گرددرفاه نمی تواندمهمترین علت طلاق درجامعه باشدوسالم ترین قشر از نظرطلاق روستاها ومناطق محروم است که که پای بند به سنت ها می باشند باید توانایی تحمل افراد بالا رود تا طلاق کمتر اتفاق بیافتد.ودرصورت وقوع طلاق برانامه ریزی بعدا ز طلاق وجود داشته باشدبحث ازدواج زودهنگام زیر۱۵سال برای دختران وزیر۱۸سال برای پسران طبق آماری که دردست داریم آسیب نیست زیراآمار طلاق های سنین پایین ترکمتر ازسنین بالا است و در سنین ازدواج قابل قبول بین۲۵تا۳۰سال ازدواج هایی که منجر به طلاق می شوند تعدادشان بیشتروبا این آمارنباید زیادنا امیدباشیم ودست روی دست بگذاریم باید تمامی مسئولین در حوزه ی کاری ووظایف خود هرکاری از دستشان می آید انجام دهند و مرجعی برای ریشه یابی علل طلاق بوجود آید تا شاهد کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی ناشی از طلاق در جامعه باشیم .مدیرکل محترم ثبت احوال استان در ادامه ی سخنان خود آمار کارت ملی های صادره هوشمند در استان را ۷۳درصداعلام داشتند وگزارشی ازچگونگی و روندپوشش وقایع حیاتی دراستان را ارائه نمودند.ایشان هم چنین بهره برداری از پایگاه اطلاعات جمعیتی کشورتوسط سازمان ها ونهادها رازمینه ای برای عدم اخذ مدارک اضافی از مردم دانستند.
آقای علیمردانی رئیس اداره ثبت احوال ورزقان هم ضمن عرض خیرمقدم به حضاروقدردانی ازفرماندارورئیس محترم شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان ورزقان با اشاره به مشکلات وموانع ثبت وقایع حیاتی درسطح شهرستان ورزقان عدم توجیه مسئولین محترم خانه های بهداشت و مراکزبهداشتی ودرمانی ازاهمیت موضوع رامشکل جدی واساسی درثبت وقایع مخصوصا وفات دانست وعدم گزارش مواردفوت از سوی مراکزبهداشت وخانه های بهداشت را عامل بروز مغایرت های آماری ارزیابی و ضمن درخواست ساماندهی توزیع و تحویل گواهی های ولادت بین شبکه بهداشت و درمان و ثبت احوال خواستارتشکیل جلسه ی مشترک بین اداره ثبت احوال و شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورزقان شد.آقای علیمردانی در ادامه گزارشی ازوقایع چهارگانه ثبت شده درچهار ماه سال۱۳۹۷ارائه وبه مقایسه ی آنها در مدت مشابه سال قبل پرداخت.وی همچنین ازعملکرداداره ثبت احوال شهرستان درقسمت های مختلف مواردی مطرح وازصدورکارت ملی هوشمندبرای۷۰درصدواجدین شهرستان از بدوآغازطرح تاکنون خبرداد. وی هم چنین بهره برداری از شبکه فیبر نوری وتجهیزاداره به دوربین های مداربسته را از مهمترین اقدامات اداره کل واداره ورزقان در سال۱۳۹۷دانست.
در پایان فرماندار و رئیس محترم جلسه ی شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان ضمن جمع بندی مواردومباحث مطرح شده با اشاره به اینکه رسیدن به توسعه ی همه جانبه و پیشرفت مستلزم داشتن طرح و برنامه و داشتن طرح و برنامه مستلزم داشتن آمارواطلاعات دقیق، به روز و صحیح می باشد. خواستار همکاری بیشتراعضا باداراه ی ثبت احوال درزمینه ی ثبت حیاتی شدند.سپس اعضای حاضر نظرات و دیدگاههای خود را دررابطه با مسائل مطرح شده بیان نمودند.

تصاویر مرتبط

۱۳۹۷/۰۵/۱۷