اداره کل ثبت احوال آذربایجان شرقی| » شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان هوراند
امروز: پنج شنبه, ۲ خرداد , ۱۳۹۸

اخبار

شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان هوراند
به گزارش روابط عمومی اداره کل ، جلسه ی شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان هوراندروز سه شنبه مورخ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ساعت۱۱ با حضور اعضا ومدعوین به ریاست آقای مهندس مردانیان فرماندار محترم شهرستان هوراند در محل فرمانداری باتلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید برگزار گردید.
شورای هماهنگی شهرستان هوراند

به گزارش روابط عمومی اداره کل ، جلسه ی شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان هوراندروز سه شنبه مورخ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ساعت۱۱ با حضور اعضا ومدعوین به ریاست آقای مهندس مردانیان فرماندار محترم شهرستان هوراند در محل فرمانداری باتلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای مردانیان و رییس شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان ضمن عرض خیر مقدم به حضار و قدرانی از حضور آنان در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان هورانددر سال جاری،ابتدا بااشاره به تاریخچه تاسیس ثبت احوال وسیرتکاملی آن واینکه آمار مبنای برنامه ریزی و تصمیم گیری های سازمان ها و نهادها می باشد آمارهای صحیح،اصولی و متقن می تواند نقش بسزائی در توسعه ی یک کشور داشته باشد. ومبنا قراردادن آمار هایی که بافاصله ۱۰سال یا۵سال باهزینه های فروان ازطریق سرشماری وخوداظهاری به دست می آید درتصمیم گیریهای دقیق و علمی نمی تواند قابل اتکا باشدبلکه ملاک بایدآمارهای به روز بوده واین ممکن نیست مگرازطریق سازمان ثبت احوال که باداشتن پایگاه اطلاعاتی به روز وکامل می تواند این مهم را فراهم سازد .وی همچنین ثبت به موقع وقایع حیاتی چهارگانه ولادت، وفات ،ازدواج و طلاق با مشارکت مردم،مراکزبهداشت،دهیاریها وشوراهای اسلامی وسایرعوامل دخیل می تواندنقش موثری در استخراج آمارهای دقیق و برنامه ریزی برای توسعه باشد.

سپس آقای محرمی رییس اداره ثبت احوال هوراندگزارشی از آماروقایع چهارگانه ثبت شده درچهار ماه سال۱۳۹۷ارائه وبه مقایسه ی آنها در مدت مشابه سال قبل پرداختندواز اهم عملکرداداره ثبت احوال شهرستان درحوزه های مختلف بالاخص حوزه صدورکارت ملی هوشمند گزارشی ارائه نمودند.
در ادامه با تشکر ازهمکاری مجموعه شبکه بهداشت شهرستان ،همکاری بیش ازپیش خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی ودرمانی درثبت وقایع مخصوصا فوتهایی که درروستاها اتفاق می افتد را خواستار شدند.
وی همچنین از اقدامات صورت گرفته درخصوص ارائه خدمات کارت هوشمند ملی ازطریق دفترپیشخوان هوراندگزارش ،واظهارامیدواری نمودند که تامهرماه سال جاری این امر محقق شود.

درادامه آقای جودی مدیرکل محترم ثبت احوال استان با اشاره به تاریخچه ثبت احوال وقوانین وضع شده درسالهای قبل واینکه لزوم بازبینی دراین قوانین وبخشنامه های مرتبط باآن مشهود بوده که البته درآینده نزدیک این امرمحقق خواهدشدچراکه برای شکل گیری ثبت احوال نوین باید قوانین وبخشنامه های مترقی ودقیق تری می بایست وضع شوند که یک نمونه از آن برگزاری جلسات شورای هماهنگی درسطح ملی واستانی وشهرستانی مستفاد ازقوانین ثبت احوال می باشد که قبلا نبوده ودرسالهای اخیر با احساس نیاز مبرم جهت تعامل وارتباط با دستگاههای مرتبط با ثبت وقایع حیاتی برگزار می شود وی همچنین دراین خصوص ازمسئولین وقت حامی برگزاری این جلسات ازجمله جناب آقای پزشکیان نماینده فعلی محترم مردم تبریز درمجلس شورای اسلامی تشکرنمودند .ایشان همچنین ثبت احوال راکه قبلا به عنوان اداره ی شناسنامه مطرح بود امروزه به عنوان یک اداره پیشرو در امورات هویتی با تنوع فعالیت ومجهز به تکنولوژی مدرن وپیشرفته دربین سایر ادارات برشمرد که یکی ازثمره آن عدم استفاده افراد سودجو وحتی غیرایرانی از شناسنامه هایی است که هویت آنها معلوم و مشخص نبود که باشکل گیری ثبت احوال نوین و ایجادپایگاه اطلاعات معیتی کشور این امر محقق شد. ایشان در ادامه ی سخنان خودافزودندثبت دقیق آمار موالید و مرگ و میر با ثبت علل دقیق و ساماندهی آنها برنامه ریزی برای توسعه ی کشور را تسهیل می کند همچنین بررسی علل طلاق که به عنوان آسیب اجتماعی ازآن یادمی شودوتبعات منفی بسیاری داردنقش موثری درپیشگیری آن داردوقتی می بینیم آمار طلاق در افراد مرفه جامعه زیادتر از طبقات محروم است مشخص می گرددرفاه نمی تواندمهمترین علت طلاق درجامعه باشدوسالم ترین قشر از نظرطلاق روستاها ومناطق محروم است که که پای بند به سنت ها می باشند باید توانایی تحمل افراد بالا رود تا طلاق کمتر اتفاق بیافتد.ودرصورت وقوع طلاق برنامه ریزی برای بعدا ز طلاق وجود داشته باشدبحث ازدواج زودهنگام زیر۱۵سال برای دختران وزیر۱۸سال برای پسران طبق آماری که دردست داریم آسیب نیست زیراآمار طلاق هایی که درسنین بالا است تعدادشان بیشتراست . لذا بابررسی دقیق وموشکافانه باید علت های واقعی را شناسایی نموده وبا برنامه ریزی دقیق تمامی مسئولین ذیربط مانع از وقوع آن شده و پیشگیری نماییم چراکه همیشه درهرکاری هزینه پیشگیری واثرات مخرب آن کمتر از هزینه های اصلاحی و اجتماعی آن است لذا می بایست مرجعی برای ریشه یابی علل طلاق وجود آید تا شاهد کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی ناشی از طلاق در جامعه باشیم .مدیرکل محترم ثبت احوال استان در ادامه ی سخنان خود آمار کارت ملی های صادره هوشمند در استان را ۷۳ درصد اعلام داشتند وگزارشی ازچگونگی و روندپوشش وقایع حیاتی دراستان را ارائه نمودند.ایشان هم چنین بهره برداری از پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور توسط سازمان ها ونهادها رازمینه ای برای عدم اخذ مدارک اضافی از مردم دانستند. . وسیاست گذاری اداره کل استان رابرمبنای کمترین مراجعه متقاضیان به اداره وارائه خدمات در درب منازل شهروندان برشمردند. وی هم چنین تجهیز و بهره برداری از شبکه فیبر نوری اداره ثبت احوال هوراند را از برنامه های اداره کل درسال جاری بیان نمودند که موجبات ارائه سریع خدمات رافراهم می کند.
در پایان فرماندار و رئیس محترم جلسه ی شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان ضمن جمع بندی موارد و مباحث مطرح شده با اشاره به اینکه رسیدن به توسعه ی همه جانبه و پیشرفت مستلزم داشتن طرح و برنامه و داشتن طرح و برنامه مستلزم داشتن آمارواطلاعات دقیق، به روز و صحیح می باشد. خواستار همکاری بیشتراعضا بااداراه ی ثبت احوال درزمینه ی ثبت حیاتی شدند. سپس اعضای حاضر نظرات و دیدگاههای خود را دررابطه با مسائل مطرح شده بیان نمودند.

تصاویر مرتبط

۱۳۹۷/۰۵/۱۸